Pro moderní město s tradicí

Kdo jsme a co chceme

Jsme občané Hluku, kterým není lhostejný budoucí rozvoj města, v němž bydlíme, pracujeme a bavíme se kulturou či sportem. Do komunálních voleb jsme poprvé vstoupili před osmi lety, neboť jsme svůj zájem o dění v Hluku nechtěli omezit pouze na své osobní působení v místních zájmových sdruženích, spolcích, klubech a jiných subjektech.

Doufáme, že jsme dostatečně prokázali, že seskupení HLUČANÉ nebylo vytvořeno pouze účelově ke komunálním volbám v roce 2010. Naši jednotliví členové se naopak v průběhu osmi let aktivně podíleli na veřejném životě našeho města, jak z pozice radních, zastupitelů, popřípadě předsedů a členů jednotlivých komisí a výborů města, tak svými nejrůznějšími aktivitami v civilním životě.

Vystupujeme jako nezávislí kandidáti, neboť se domníváme, že podpora velké politické strany mnohdy nemusí být zárukou zodpovědného a efektivního přístupu k správě města.

Rádi bychom se na rozvoji města podíleli plnohodnotně, a to nejen formou aktivní volební účasti v komunálních volbách.

Jsme připraveni ucházet se o místa v zastupitelstvu, radě a o pozici starosty našeho města. Vzhledem ke svým dosaženým profesním zkušenostem a  vzhledem k naší životní energii jsme přesvědčeni o svých možnostech a schopnostech pomoci vést město k dalšímu rozkvětu a prosperitě. Chceme jej rozvíjet a spravovat v souladu s aktuálními potřebami a trendy. Rádi bychom navázali na zdařilé a úspěšné projekty a ty pak dále rozvíjeli. Ale také chceme změnit to, co již nevyhovuje požadavkům občanů a současným potřebám města.