Pro moderní město s tradicí

Programové priority

Reorganizace městského úřadu

Nic neřešící pracovní komise nahradíme odbory s jasně danými pravomocemi a přímou zodpovědností. Starosta a místostarosta budou řídícími a kontrolními orgány daných odborů, ne orgány tuto činnost vykonávající. Bez struktury a systému je úřad zahlcen běžnou agendou a provozními záležitostmi natolik, že je pak pro občany k dispozici pouze dva a půl dne v týdnu. Vytvoříme krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán – program rozvoje města, podle kterého se bude postupovat při sestavování rozpočtu a který bude přístupný pro všechny občany města.

Podpora bydlení

Nadále podpoříme projekt příspěvků na rekonstrukci, demolici s následnou výstavbou nového rodinného domu či výstavbu nového rodinného domu v již zasíťovaném území. Budeme usilovat o vznik tzv. startovacích bytů, které by byly finančně únosné pro začínající mladé rodiny, které se chtějí osamostatnit. Aktivně budeme vyhledávat a vytvářet parcely pro výstavbu nových rodinných domů.

Cyklostezky

Momentální příležitosti pro cykloturistiku v okolí našeho města představují pouze trasy do Ostrožské Lhoty a Dolního Němčí. Vybudování cyklostezek přes Babí horu do Boršic a do Blatničky vnímáme jako jeden z velkých úkolů. Nabídka tras pro cykloturistiku a jiné volnočasové vyžití občanů Hluku by měla být pestřejší, než je tomu doposud.

Zbudování supermarketu

Momentální nabídka zboží a otevírací doby obchodů není taková, jakou by si občané Hluku zasloužili. Budeme vyvíjet veškerou aktivitu, aby se na předměstí města zbudoval supermarket typu Lidl a vy jste měli po celý týden větší výběr zboží za lepší ceny.

Využití Penkova statku

Více než dvacet let od koupi Penkova statku do vlastnictví města stojí na tomto místě zbořeniště obehnané plotem. V co nejkratší možné době chceme realizovat myšlenku veřejného prostranství s parkovou úpravou pro využití široké veřejnosti. Rádi bychom dalším generacím předávali tento centrální prostor v lepším stavu, než je tomu nyní.

Dopravní bezpečnost

Zaměříme se na základní špatně řešené situace, které vám znepříjemňují každodenní život. Např. přechod pro chodce u Plynařů, parkoviště u školky bez ohraničujících obrubníků, chybějící zpomalovače v méně frekventovaných ulicích, kde řidiči často překračují povolenou rychlost, měření rychlosti při vjezdu do našeho města, nevyhovující chodníky v ulicích Sadová, Vyšehradská, Antonínská, atd., katastrofální stav příjezdové cesty k JZD.

Podpora folklórních tradic

Jízda králů, Svatovavřinecké hody, fašank, košty vína a slivovice – všechna naše kulturní dědictví nechceme zachovávat jenom ze setrvačnosti, ale maximální možnou měrou podpoříme všechny akce tak, aby se z nich stal nezapomenutelný zážitek pro všechny účastníky.

Vysokorychlostní internet

Postupně v celém Hluku vybudujeme infrastrukturu pro poskytování vysokorychlostního internetu. Tuto infrastrukturu budeme využívat nejen pro potřeby města (rozhlas, kamerový systém apod.), ale budeme ji pronajímat společnostem, které budou schopné poskytnout občanům vysokorychlostní internet za dostupnou cenu. Na veřejných prostranstvích zřídíme veřejné wi-fi hotspoty, které umožní občanům i návštěvníkům bezplatné připojení k internetu.

Životní prostředí

Se zvyšující se zástavbou by se měl zvyšovat také objem zelené vegetace na veřejných prostranstvích. Momentální stav je nedostačující a my se postaráme o to, aby Hluk nebyl šedý a betonový, ale zelený. Pohlídáme, aby byly zajištěny popelnice k třídění odpadu na všech dostupných místech a lidé měli možnost odpad skutečně třídit. Zajistíme, aby v odpovídajícím dosahu každého místa našeho města byly k dispozici odpadkové koše a sáčky na zvířecí exkrementy.

Dětská hřiště

Momentální stav a kvalita dětských hřišť není odpovídající aktuálním potřebám dětí. Vedle řádných oprav všech dětských hřišť v okrajových částech města bude naší snahou vybudování centrálního dětského hřiště na ploše za ubytovnou u tenisových kurtů. Do tohoto prostoru by bylo zasazeno také workoutové hřiště, čímž by se dotvořil prostor pro aktivní vyžití všech občanů (hřiště, bazén, kurty, dětské hřiště, workout).

Kamerový systém

Aby se lidé v dnešní době mohli ve městech cítit bezpečně, jsou nejvíce frekventovaná prostranství a parkoviště bezpodmínečně hlídána kamerami. Systém, který by pokrýval většinu důležitých oblastí, doposud v Hluku chybí a my bychom chtěli tento stav rychle změnit.

Parkování na panelácích

Rozšiřování parkoviště do všech možných koutů v okolí paneláků není koncepční řešení. Řešením je vybudování druhé příjezdové cesty s navazujícím parkovištěm tak, aby zaměstnanci mohli nadále parkovat u podniku a lidé z paneláků nebyli omezováni stále se rozrůstajícím parkovištěm před jejich domy. Pro rezidenty zavedeme tzv. „fialové zóny“, kde budou mít vyhrazena parkovací místa, cizí návštěvníci by mohli využívat tato parkoviště pouze s časovým omezením.

Pravidelná podpora spolků

Budeme podporovat místní spolky pravidelnými finančními příspěvky na základě jasně daných pravidel. Při splnění předem odsouhlasených požadavků obdrží spolek od města dohodnutý příspěvek v plné výši. Spolky budou moci díky tomuto systému dlouhodobě plánovat a dosažení příspěvku budou mít ve vlastních rukách.

Budova staré školy

Po přestěhování všech tříd základní školy do přístavby hlavní budovy bude využitelnost staré školy hlavně díky své energetické náročnosti takřka nulová. Veškeré úpravy k dalšímu využití školy ve stávající podobě by byly vysoce nákladové, a tudíž nelogické. Nechceme čekat několik dalších let, až budova celkově zchátrá, jako tomu bylo u Penkova statku, ale chceme vytvořit novou podobu náměstí bez budovy staré školy s dominantou hlucké tvrze. Necháme zpracovat několik odborných návrhů na výslednou podobu náměstí a na základě vašich vyjádření zvolíme finální řešení.

Vybudování hřiště s umělým povrchem

V návaznosti na aktuální rekonstrukci městských sportovišť budeme usilovat o to, abychom v dohledné době zrealizovali výstavbu hřiště s umělým povrchem na zadním hřišti. Benefity z toho plynoucí jsou větší možnosti při získávání soustředění a tím finance na provoz sportovní haly, možnost tréninků všech týmů TJ Spartak na této ploše v průběhu celého roku a uvolnění sportovní haly pro činnost dalších spolků.

Zastupitelstvo mladých

Většina rodičů by pro své děti udělala cokoliv, ale víme skutečně, co si přejí? Zastupitelstvo mladých bude tvořit sedm vybraných zástupců hlucké mládeže ve věkovém rozmezí 12–18 let, kteří budou tvořit poradní orgán starosty.