Pro moderní město s tradicí

Jak volit

V komunálních volbách, které v tomto roce proběhnou v termínu 5.–6. října (pátek-sobota), lze volit třemi způsoby, které vám na následujících řádcích přiblížíme. Základní informací je to, že každý volič má tolik hlasů, kolik je v dané obci členů zastupitelstva. V případě Hluku je to 21.
 • Chcete zvolit jednu politickou stranu
  • Pokud chcete podpořit jedno politické uskupení v maximální možné míře, dáte křížek do čtverečku před názvem strany. Tím pádem dáváte straně maximální počet 21 hlasů.
 • Chcete zvolit různé kandidáty z různých stran
  • Pokud chcete zvolit různé kandidáty, kteří kandidují za různé strany, máte k dispozici opět 21 křížků. Pokud označíte méně než 21 kandidátů, tak zbylé hlasy do počtu 21 propadají.
 • Chcete zvolit jednu stranu a několik osobností z dalších stran
  • Pokud máte oblíbenou jednu stranu, ale zároveň byste chtěli mít v zastupitelstvu i určité kandidáty z jiných stran, můžete tímto způsobem hlasovat také. Křížkem označíte vaši oblíbenou stranu jako celek a z jiných stran zakřížkujete vybrané jednotlivce. Rozdělení hlasů pak bude následující: pokud označíte například 5 osobností z jiných stran, připadne na vaši oblíbenou stranu 16 hlasů, které se rozdělí mezi kandidáty strany od prvního místa dolů (kandidáti na pozicích 1–16).

Hlas voliče je neplatný, pokud:

 • není označena žádná volební strana ani žádný kandidát
 • je označena více než jedna volební strana
 • je označeno více kandidátů, než kolik se v obci volí zastupitelů